Število izvedenih aktivnosti po projektih po ustanovah

Število izvedenih aktivnosti po projektih po ustanovah