Ekošola

Osnovni podatki Osnovni podatki
Promet Ogrevanje
Izberite možnost izračuna glede na vir podatkov o ogrevanju:

OGREVANJE

Kaj boste potrebovali:

 • delovne liste Kolikšen je ogljični odtis OGREVANJA vaše učilnice?. Do njih dostopate s pritiskom na gumb Delovni listi;
 • energetsko izkaznico ustanove ali podatke iz računov, števcev (pridobite v računovodstvu).
 1. Ugotovite, ali ima vaša ustanova izdelano energetsko izkaznico. Kako do energetske izkaznice, si lahko ogledate s klikom na desni gumb pod tem besedilom. V kolikor vaša ustanova energetske izkaznice nima, pridobite potrebne podatke v računovodstvu (podatek o načinu ogrevanja in letni porabi energenta).
 1. Glede na vir podatkov o ogrevanju, s klikom na gumb, izberite možnost izračuna.
 • Izberite gumb 1. možnost izračuna, v kolikor boste vstavljali podatke iz energetske izkaznice. Na delovnih listih Ogrevanje boste našli informacije o energetskih izkaznicah, kako jih brati in katere podatke lahko iz njih pridobite.
 • Izberite gumb 2. možnost izračuna, v kolikor boste vstavljali podatke iz števcev, računov ...
 1. Glede na vir podatkov o ogrevanju, naredite Popis ogrevanja, katerega obrazec najdete kot del delovnih listov Kolikšen je ogljični odtis OGREVANJA vaše učilnice?.
 1. Zbrane podatke o letni porabi energeta iz popisa in povprečno temperaturo učilnice v času kurilne sezone izpišite v ustrezne stolpce v spodnji tabeli. Izpolnite le okenca pri energentu, ki ga uporabljate, ostala okenca pustite prazna.
 • V zelene stolpce Začetno stanje boste vpisovali stanje pred izvedbo dejavnosti za zmanjšanje ogljičnega izpusta (se pravi vaše prve podatke, meritve ...).
 • V modre stolpce Končno stanje boste vpisovali stanje po izvedbi dejavnosti za zmanjšanje ogljičnega izpusta (vaše podatke, predvidevanja, meritve, ki ste jih dobili po izvedbi dejavnosti za zmanjšanje ogljičnega izpusta).

Po vstavitvi podatkov pritisnite sivi gumb Izračunaj. V kolikor kasneje podatke dodajate/ spreminjate, ponovno pritisnite gumb Izračunaj.

 1. Na delovnih listih Kolikšen je ogljični odtis OGREVANJA vaše učilnice? poiščite in izpolnite Načrt za zmanjšanje ogljičnega odtisa ogrevanja.
 1. Raziskovalni izziv:
  Kolikšen je ogljični odtis ogrevanja na učenca / učilnico / ustanovo? Ob koncu izziva primerjajte količino ogljičnega izpusta začetnega in končnega stanja, da ugotovite, za koliko ste uspeli zmanjšati vaš razredni ogljični odtis.
 1. Zapišite vaše predloge za nadaljnje delo in zmanjševanje ogljičnega odtisa ogrevanja na ravni posameznika / razreda / ustanove. 
1. Izračun s podatki iz energetske izkaznice
Dovedena energija za
ogrevanje ustanove
(podatek iz energetske izkaznice)
Promet
Letna poraba
energenta
Povprečna temperatura v učilnici [°C]
navodila
Začetno stanje
navodila
Končno stanje
navodila
Začetno stanje
navodila
Končno stanje
navodila Električna energija [kWh]
navodila Rjavi premog [kWh]
navodila Daljinska toplota/ ogrevanje [kWh]
navodila Ekstra lahko kurilno olje [kWh]
navodila Utekočinjen naftni plin [kWh]
navodila Zemeljski plin [kWh]
navodila Sonce
navodila Voda
navodila Biomasa (les)
REZULTATI
navodila
LETNI IZPUST [kg CO2]
navodila
Začetno stanje
navodila
Končno stanje
navodila
Končni prihranek
navodilaOseba
navodilaUčilnica
navodilaUstanova
2. Izračun s podatki iz računov, števcev...
Primarni energent
Promet
Letna poraba
energenta
Povprečna temperatura v učilnici [°C]
navodila
Začetno stanje
navodila
Končno stanje
navodila
Začetno stanje
navodila
Končno stanje
navodila Električna energija [kWh]
navodila Rjavi premog [kg]
navodila Daljinska toplota/ ogrevanje [kWh]
navodila Ekstra lahko kurilno olje [l]
navodila Utekočinjen naftni plin [kg]
navodila Zemeljski plin [m3]
navodila Sonce
navodila Voda
navodila Biomasa (les)
REZULTATI
navodila
LETNI IZPUST [kg CO2]
navodila
Začetno stanje
navodila
Končno stanje
navodila
Končni prihranek
navodilaOseba
navodilaUčilnica
navodilaUstanova
Svetilka Svetila

SVETILA

Kaj boste potrebovali:

 • delovne liste Kolikšen je ogljični odtis SVETIL vaše učilnice?. Do njih dostopate s pritiskom na gumb Delovni listi;
 • nalepke, pisala, lepilni trak ... za označevanje stikal.
 1. Pred pričetkom dejavnosti s številkami označite vsa stikala v učilnici. Pozor! Izmenična stikala prižigajo iste luči, zato jih štejete le enkrat!
 1. Naredite Popis svetil v učilnici, katerega obrazec najdete kot del delovnih listov Kolikšen je ogljični odtis SVETIL vaše učilnice?.
 1. Zbrane podatke iz popisa zapišite v ustrezne stolpce v spodnji tabeli.
 • V zelene stolpce Začetno stanje boste vpisovali stanje pred izvedbo dejavnosti za zmanjšanje ogljičnega izpusta (se pravi vaše prve podatke, meritve ...).
 • V modre stolpce Končno stanje boste vpisovali stanje po izvedbi dejavnosti za zmanjšanje ogljičnega izpusta (vaše podatke, predvidevanja, meritve, ki ste jih dobili po izvedbi dejavnosti za zmanjšanje ogljičnega izpusta).

Po vstavitvi podatkov pritisnite sivi gumb Izračunaj. V kolikor kasneje podatke dodajate/ spreminjate, ponovno pritisnite gumb Izračunaj.

 1. Na delovnih listih Kolikšen je ogljični odtis SVETIL vaše učilnice? poiščite in izpolnite Načrt za zmanjšanje ogljičnega odtisa svetil.
 1. Raziskovalni izziv:
  Kolikšen je ogljični odtis svetil na učenca / učilnico / ustanovo? Ob koncu izziva primerjajte količino ogljičnega izpusta začetnega in končnega stanja, da ugotovite, za koliko ste uspeli zmanjšati vaš razredni ogljični odtis.
 1. Zapišite vaše predloge za nadaljnje delo in zmanjševanje ogljičnega odtisa svetil na ravni posameznika / razreda/ ustanove.
Stikalo


Št. sijalk na stikaloMoč sijalke [W]
Št. ur, ko sijalke svetijo (na dan) [h]
navodila
Začetno stanje
navodila
Končno stanje
1. stikalo
2. stikalo
3. stikalo
4. stikalo
5. stikalo
6. stikalo
7. stikalo
8. stikalo
9. stikalo
10. stikalo
REZULTATI
navodila
LETNI IZPUST [kg CO2]
navodila
Začetno stanje
navodila
Končno stanje
navodila
Končni prihranek
navodilaOseba
navodilaUčilnica
navodilaUstanova
Svetilka Električne naprave

ELEKTRIČNE NAPRAVE

Kaj boste potrebovali:

 • delovne liste Kolikšen je ogljični odtis ELEKTRIČNIH NAPRAV vaše učilnice?. Do njih dostopate s pritiskom na gumb Delovni listi.
 1. Naredite Popis električnih naprav v učilnici, katerega obrazec najdete kot del delovnih listov Kolikšen je ogljični odtis ELEKTRIČNIH NAPRAV vaše učilnice?.
 1. Zbrane podatke iz popisa zapišite v ustrezne stolpce v spodnji tabeli. Izpolnite le okenca pri električni napravi, ki jo imate v razredu, ostala okenca pustite prazna. Če v razredu odkrijete napravo, ki je v tabeli ni, jo lahko dodate sami (do 5 naprav). Za napravo, ki ste jo sami dodali, morate v tabelo vstaviti tudi moč vaše naprave (poiščete na sami napravi, spletu ...).
 • V zelene stolpce Začetno stanje boste vpisovali stanje pred izvedbo dejavnosti za zmanjšanje ogljičnega izpusta (se pravi vaše prve podatke, meritve ...).
 • V modre stolpce Končno stanje boste vpisovali stanje po izvedbi dejavnosti za zmanjšanje ogljičnega izpusta (vaše podatke, predvidevanja, meritve, ki ste jih dobili po izvedbi dejavnosti za zmanjšanje ogljičnega izpusta).

Po vstavitvi podatkov pritisnite sivi gumb Izračunaj. V kolikor kasneje podatke dodajate/ spreminjate, ponovno pritisnite gumb Izračunaj.

 1. Na delovnih listih Kolikšen je ogljični odtis ELEKTRIČNIH NAPRAV vaše učilnice? poiščite in izpolnite Načrt za zmanjšanje ogljičnega odtisa električnih naprav.
 1. Raziskovalni izziv
  Kolikšen je ogljični odtis električnih naprav na učenca / učilnico? Ob koncu izziva primerjajte količino ogljičnega izpusta začetnega in končnega stanja, da ugotovite, za koliko ste uspeli zmanjšati vaš razredni ogljični odtis.
 1. Zapišite vaše predloge za nadaljne delo in zmanjševanje ogljičnega odtisa električnih naprav na ravni posameznika / razreda / ustanove.
Električna naprava
PrometŠtevilo
napravMoč
naprave [W]
Čas aktivnega delovanja (uporabe) naprave [h] Način delovanja naprave ob koncu pouka
navodila
Začetno stanje
navodila
Končno stanje
navodila
Začetno stanje
navodila
Končno stanje
navodila
navodila
navodila
navodila
navodila
navodila
navodila
navodila
navodila
navodila
navodila
navodila
navodila
navodila
REZULTATI
navodila
LETNI IZPUST [kg CO2]
navodila
Začetno stanje
navodila
Končno stanje
navodila
Končni prihranek
navodilaOseba
navodilaUčilnica
navodilaUstanova
Promet Promet

PROMET

Kaj boste potrebovali:

 • delovne liste Kolikšen je ogljični odtis VOZIL, s katerimi prihajate v šolo in odhajate domov?. Do njih dostopate s pritiskom na gumb Delovni listi.
 1. Naredite popis načina prihoda v šolo /odhoda domov ter povprečnega števila kilometrov, ki jih dnevno opravijo učenci / dijaki vašega razreda in trije izbrani učitelji. Na voljo sta vam obrazca Popis promet: učenci in dijaki in Popis promet: učitelji, ki ju najdete kot del delovnih listov Kolikšen je ogljični odtis VOZIL, s katerimi prihajate v šolo in odhajate domov?.
 1. Zbrane podatke iz popisa zapišite v ustrezne stolpce v spodnji tabeli. Izpolnite le okenca pri načinu prihoda v ustanovo, ki ga učenci / dijaki / učitelji dejansko uporabljajo, ostala okenca pustite prazna.
 • V zelene stolpce Začetno stanje boste vpisovali stanje pred izvedbo dejavnosti za zmanjšanje ogljičnega izpusta (se pravi vaše prve podatke, meritve ...).
 • V modre stolpce Končno stanje boste vpisovali stanje po izvedbi dejavnosti za zmanjšanje ogljičnega izpusta (vaše podatke, predvidevanja, meritve, ki ste jih dobili po izvedbi dejavnosti za zmanjšanje ogljičnega izpusta).

Po vstavitvi podatkov pritisnite sivi gumb Izračunaj. V kolikor kasneje podatke dodajate/ spreminjate, ponovno pritisnite gumb Izračunaj.

 1. Na delovnih listih Kolikšen je ogljični odtis VOZIL, s katerimi prihajate v šolo in odhajate domov? poiščite in izpolnite Načrt za zmanjšanje ogljičnega odtisa.
 1. Raziskovalni izziv
  Kolikšen ogljični odtis na učenca / učilnico / ustanovo bi ustvarili, če bi v šolo / domov vse šolskoprihajali na enak način? Ob koncu izziva primerjajte količino ogljičnega izpusta začetnega in končnega stanja, da ugotovite, za koliko ste uspeli zmanjšati vaš razredni ogljični odtis.
 1. Zapišite vaše predloge za nadaljne delo in zmanjševanje ogljičnega odtisa prometa na ravni posameznika / razreda / ustanove.
Način prihoda v ustanovo
Promet
Št. učencev/dijakov Št. učiteljev Povprečno dnevno št. opravljenih kilometrov [km]
navodila
Začetno stanje
navodila
Končno stanje
navodila
Začetno stanje
navodila
Končno stanje
navodila
Začetno stanje
navodila
Končno stanje
navodila
navodila
navodila
navodila
navodila
navodila
navodila
navodila
navodila
navodila
REZULTATI
navodila
LETNI IZPUST [kg CO2]
navodila
Začetno stanje
navodila
Končno stanje
navodila
Končni prihranek
navodilaOseba
navodilaUčilnica
navodilaUstanova
Promet Odpadki

ODPADKI

Kaj boste potrebovali:

 • delovne liste Kolikšen je ogljični odtis ODPADKOV vaše učilnice?. Do njih dostopate s pritiskom na gumb Delovni listi.
 1. Naredite popis količine odpadkov, ki jih v enem tednu ustvari vaša učilnica. Na voljo vam je obrazec Popis: odpadki v učilnici, ki ga najdete kot del delovnih listov Kolikšen je ogljični odtis ODPADKOV vaše učilnice?.
 1. Zbrane podatke iz popisa zapišite v ustrezne stolpce v spodnji tabeli. V kolikor meritev za katero od vrst odpadka niste opravili, pustite okence prazno.
 • V zelene stolpce Začetno stanje boste vpisovali stanje pred izvedbo dejavnosti za zmanjšanje ogljičnega izpusta (se pravi vaše prve podatke, meritve ...).
 • V modre stolpce Končno stanje boste vpisovali stanje po izvedbi dejavnosti za zmanjšanje ogljičnega izpusta (vaše podatke, predvidevanja, meritve, ki ste jih dobili po izvedbi dejavnosti za zmanjšanje ogljičnega izpusta).

Po vstavitvi podatkov pritisnite sivi gumb Izračunaj. V kolikor kasneje podatke dodajate/ spreminjate, ponovno pritisnite gumb Izračunaj.

 1. Na delovnih listih Kolikšen je ogljični odtis ODPADKOV vaše učilnice? poiščite in izpolnite Načrt za zmanjšanje ogljičnega odtisa.
 1. Raziskovalni izziv
  Kolikšen ogljični odtis na učenca / učilnico / ustanovo bi ustvarili, če bi celotno šolsko leto ustvarjali toliko odpadkov, kot ste jih ustvarili v tednu meritev? Ob koncu izziva primerjajte količino ogljičnega izpusta začetnega in končnega stanja, da ugotovite, za koliko ste uspeli zmanjšati vaš razredni ogljični odtis.
 1. Zapišite vaše predloge za nadaljne delo in zmanjševanje ogljičnega odtisa odpadkov na ravni posameznika / razreda / ustanove.

Vrsta razrednega odpadka
Promet
Teža odpadkov enega tedna [kg]
navodila
Začetno stanje
navodila
Končno stanje
navodila
navodila
navodila
navodila
REZULTATI
navodila
LETNI IZPUST [kg CO2]
navodila
Začetno stanje
navodila
Končno stanje
navodila
Končni prihranek
navodilaOseba
navodilaUčilnica
navodilaUstanova
Promet Zavržena hrana

ZAVRŽENA HRANA

Kaj boste potrebovali:

 • delovne liste Kolikšen je ogljični odtis ZAVRŽENE HRANE vaše ustanove?. Do njih dostopate s pritiskom na gumb Delovni listi.
 1. Ugotovite, koliko hrane mesečno zavržete in kolikšen je njen oglični odtis. Na voljo vam je obrazec Popis: zavržena hrana, ki ga najdete kot del delovnih listov Kolikšen je ogljični odtis ZAVRŽENE HRANE vaše ustanove?.
 1. Zbrane podatke iz popisa zapišite v ustrezne stolpce v spodnji tabeli.
 • V zelene stolpce Začetno stanje boste vpisovali stanje pred izvedbo dejavnosti za zmanjšanje ogljičnega izpusta (se pravi vaše prve podatke, meritve ...).
 • V modre stolpce Končno stanje boste vpisovali stanje po izvedbi dejavnosti za zmanjšanje ogljičnega izpusta (vaše podatke, predvidevanja, meritve, ki ste jih dobili po izvedbi dejavnosti za zmanjšanje ogljičnega izpusta).

Po vstavitvi podatkov pritisnite sivi gumb Izračunaj. V kolikor kasneje podatke dodajate/ spreminjate, ponovno pritisnite gumb Izračunaj.

 1. Na delovnih listih Kolikšen je ogljični odtis ZAVRŽENE HRANE vaše ustanove? poiščite in izpolnite Načrt za zmanjšanje ogljičnega odtisa zavržene hrane.
 1. Raziskovalni izziv
  Kolikšen ogljični odtis na učenca / učilnico / ustanovo bi ustvarili, če bi celotno šolsko leto ustvarjali toliko zavržkov hrane, kot ste jih ustvarili v mesecu meritev? Ob koncu izziva primerjajte količino ogljičnega izpusta začetnega in končnega stanja, da ugotovite, za koliko ste uspeli zmanjšati vaš razredni ogljični odtis.
 1. Zapišite vaše predloge za nadaljne delo in zmanjševanje ogljičnega odtisa zavržene hrane na ravni posameznika / razreda / ustanove.

Vrsta odpadka
Promet
Mesečna teža zavržene hrane v ustanovi [kg]
navodila
Začetno stanje
navodila
Končno stanje
navodila
REZULTATI
navodila
LETNI IZPUST [kg CO2]
navodila
Začetno stanje
navodila
Končno stanje
navodila
Končni prihranek
navodilaOseba
navodilaUčilnica
navodilaUstanova
Promet Pregled

PREGLED

V pregledu so zbrani rezultati vseh sklopov, ki ste jih izpolnjevali.

V tabeli lahko ugotovite kolikšen je letni izpust ogljikovega dioksida na osebo, učilnico in ustanovo. Sproti se vam izrisuje tudi grafikon ocenjenega letnega izpusta ogljikovega dioksida na učilnico.

Na voljo vam je tudi delovni list Pregled, kamor posamezna skupina izpiše svoje rezultate ter nariše svoj graf. Pregled lahko obesite v učilnici, priložite lahko tudi nasvete za zmanjšanje ogljičnega odtisa.

Sklop
Promet
Ocenjen letni izpust
na OSEBO [kg CO2]
Ocenjen letni izpust
na UČILNICO [kg CO2]
Ocenjen letni izpust
na USTANOVO [kg CO2]
Ocenjen letni izpust
na m2 USTANOVE [kg CO2]
navodila
Začetno stanje
navodila
Končno stanje
navodila
Začetno stanje
navodila
Končno stanje
navodila
Začetno stanje
navodila
Končno stanje
navodila
Začetno stanje
navodila
Končno stanje
navodilaOgrevanje
navodilaSvetila
navodilaElektrične naprave
navodilaPromet
navodilaOdpadki
navodilaZavržena hrana
  SKLOPI SKUPAJ
Promet Prihranki

PRIHRANKI 

V sklopu Prihranki lahko ugotovite, ali vam je uspelo ogljični odtis zmanjšati ali pa se je ta celo povečal.

Na voljo vam je tudi delovni list Prihranki, kamor posamezna skupina izpiše svoje rezultate. Učni list Prihranki lahko obesite v učilnico poleg delovnega lista Pregled in nasvetov za zmanjšanje ogljičnega odtisa.

Sklop
Promet
Zmanjšan/povečan letni izpust [kg CO2]
UČILNICA
navodila
Zmanjšan/povečan letni izpust [kg CO2]
USTANOVA
navodila
navodilaOgrevanje
navodilaSvetila
navodilaElektrične naprave
navodilaPromet
navodilaOdpadki
navodilaZavržena hrana
  SKLOPI SKUPAJ

Zmanjšanje/povečanje izpusta CO2 vašega razreda je enako kot:

navodila Izpust CO2, ki ga ustvari dizelski avtomobil, ki prevozi 1.000.000,00 km.
navodila Izpust CO2, ki ga ustvari televizor, če je prižgan 1.000.000,00 ur.
navodila Količini CO2, ki ga predela 1.000.000,00 dreves v 10 letih rasti.
navodila V kolikor bi izpeljali vse načrtovane dejavnosti, bi vaš razred letno prihranil 1.000.000,00 kg izpustov CO2.