Ekošola
?
Samo prijavljeni!
Podnebne spremembe

17

Ravnanje z odpadki

38

Voda

7

Energija

18

Trajnostna mobilnost

7

Hrana

51

Biotska raznovrstnost

37

Zdravje in dobro počutje

33

Okolica šole

15

Ohranjanje našega sveta

40

Delavnice in predavanja

7

Gradiva

2

Spletne strani

0

Ekošole poročajo

16

Card image cap

V okviru projekta LEAF smo z učenci obiskovali gozd. V njem smo se sproščali, ustvarjali, ga spoznavali in raziskovali ter se iz njega veliko naučili.

Več

Doživljanje gozda nekoliko drugače

Card image cap

Spretni prstki iz stare dekoracije in ostankov volne pričarajo zimsko vzdušje.

Več

Novoletni okraski

Card image cap

V šolskem letu 2019/2020 smo izvedli ekodan na temo Zdravilna zelišča na vrtu in v naravi. Sodelovali so učenci od 6. do 8. razreda. Delo je potekalo v vsebinsko različnih delavnicah. Del delavnic se je izvajal v učilnicah, del pa na terenskem delu, ki je potekalo na vrtu, v gozdu in na travniku.

Več

Zdravilna zelišča na vrtu in v naravi

Card image cap

Z učenci prvega razreda smo v podaljšanem bivanju izdelali pingvine iz odpadnih tulcev.

Več

Družina pingvinov

Card image cap

15. 11. 2019 smo na šoli izvedli tradicionalni slovenski zajtrk. V tem tednu pa smo se posvečali tudi tradicionalni slovenski hrani.

Več

Teden slovenske hrane

Card image cap

Raziskali smo gojenje in uporabo orehov v domačem okolju, se z njimi igrali, iz lupin izdelovali nakit in živali, pekli pecivo, ter plesali.

Več

Orehi- mat potico pečejo.

Card image cap

V današnjem času se vse bolj zavedamo zdravja, kako ga ohraniti. Vse več ljudi se vrača k stoletnim znanjem naših prednikov pri lajšanju takšnih in drugačnih tegob. Učenci 3. razreda so imeli naravoslovni dan z naslovom Zdravilna zelišča.

Več

Naravoslovni dan - Zdravilna zelišča

Card image cap

V Vrtcu Miškolin v enoti Zajčja dobrava smo na temo Trajnostne mobilnosti izvedli veliko različnih dejavnosti. Ena izmed njih je bila tudi didaktična gibalna igra Hop, hop, zajčki na poskok!

Več

HOP, HOP, ZAJČKI NA POSKOK!

Card image cap

Vsi že vemo, da s pravilnim razvrščanjem in recikliranjem pripomoremo k čistejšem okolju. Želeli smo dokazati, da lahko tudi sami iz zavrženega odpadnega materiala izdelamo lep in hkrati uporaben izdelek.

Več

Stojalo za pisala

Card image cap

Na podružnični šoli Lovrenc na Dr. polju vsako leto organiziramo »Noč branja«. Letošnja rdeča nit je bila ekološko obarvana – ravnanje z odpadki, saj smo učiteljice ugotovile, da kljub pogostim razgovorom, učnim uram in zgledu ravnanje z odpadki še zmeraj ni na tisti stopnji, ki bi zadovoljila.

Več

Noč branja "BODI EKO"

Card image cap

Izdelava, zasaditev in skrb za visoke grede v šolski okolici.

Več

Visoke grede na naši šoli

Card image cap

Ustvarjanje lutk v okviru tehniškega dne

Več

Ustvarjanje marionet

Card image cap

S skupino dijakov smo marca 2019 sodelovali na sejmu Altermed, kjer so dijaki na stojnici predstavili tradicionalno peko kruha z drožmi.

Več

Kruh z drožmi

Card image cap

Letos smo izvedli eko dan na daljavo, zato smo se odločili za dejavnosti, ki so jih učenci z lahkoto izvedli v domačem okolju. Združili smo cilje eko šole s cilji zdrave šole in nastal je prav prijeten eko dan.

Več

EKO DAN - Zdravje

Card image cap

S pomočjo terenskega dela so učenci spoznavali lastnosti in raznolikost prsti v svoji domači okolici. V času pouka na daljavo je bil izziv tudi, kako izvajati pouk, ki bo izhajal iz učenca in bo za učenca samoučeč in zanimiv. Učenci 5. razredov so tako s pomočjo poskusov, opazovanja, merjenja spoz

Več

Spoznavanje prsti

Card image cap

Skozi celotno šolsko leto so se učenci posebnega programa učili o podnebnih spremembah. Vsak dan so spremljali vreme. Popisali so ogrevanje hiš in raziskovali okolju manj škodljive načine ogrevanja. Izdelali so plakat o podnebnih spremembah.

Več

Podnebne spremembe okoli nas

Card image cap

V času nenehnih podnebnih sprememb, smo se skupaj z otroki odločili, da bomo v tem šolskem letu kar se da pogosto obiskovali gozd. Vanj smo prenesli dejavnosti in ga tako spremenili v učno okolje polno izzivov. Z lastnim zgledom otrokom dajemo dobro podlago za odgovorno ravnanje v prihodnje.

Več

Pri zavitem hrastu, za zeleno smreko… v našem gozdu

Card image cap

V literaturi zelo pogosto najdemo besede, da je kompost srce vrta. Besede so nam ljube in v Vrtcu Tabor se priprave komposta lotimo s posebno skrbnostjo. Poleg organskih odpadkov z igrišča dodamo tudi biodinamične preperate. Preparati ščitijo in krepijo rastline.

Več

Priprava komposta z biodinamičnimi preparati

Card image cap

Kako pomagati k ohranitvi vrste nekaterih žuželk? Preprosto... z gradnjo hotela za žuželke. In prav to je zanimivo tudi za otroke.

Več

Hotel za žuželke

Card image cap

Kako iz lamelnega parketa izdelamo podstavek za vročo posodo ali podstavek za lončnico.

Več

Podstavek za vročo posodo ali lončnice

Card image cap

Če izhajamo iz pregovora »Si, kar ješ«, potem lahko toliko lažje razumemo, kako zelo hrana vpliva na trenutno počutje, razpoloženje, kognitivne zmožnosti ter na samopodobo v obdobju odraščanja mladostnikov.

Več

VPLIV ZDRAVE PREHRANE NA PSIHOFIZIČNE SPOSOBNOSTI UČ

Card image cap

Letos smo izbrali krovno temo odpadki in se dogovorili, da bo celotna šola ob dnevu Zemlje (ekodan) izdelovala družabne in didaktične igre iz odpadnih in naravnih materialov. Poleg iger smo uredili šolo in njeno okolico, med delom smo poskrbeli tudi za zdravje.

Več

Izdelava iger iz odpadnih materialov

Card image cap

Z otroki dnevno določamo vreme na vremenskem koledarju in ga tedensko komentiramo.

Več

Vremenski koledar

Card image cap

Po korakih do visokih gred in hkrati učilnice na prostem, ki bo na voljo vsem učiteljem in učencem. Najprej smo se lotili iskanja primerne lokacije ob šoli, pri čemer smo upoštevali predvsem sončno lego, bližino vhoda v šolo oziroma dostopnost in bližino vodnega vira.

Več

Eko visoke grede in učilnica na prostem

Card image cap

Zakaj se vreme spreminja? Kako nastane sneg? Z vsakodnevnim bivanjem na prostem so otroci lahko podnebne spremembe spremljali na lastni koži. Spoznali so kako se je potrebno obleči. Večina otrok še vedno najbolj zanimajo podnebne spremembe, s katerimi se srečujejo le preko medijev.

Več

Podnebne spremembe v vrtcu

Card image cap

Razlog za odločitev za projekt je velika zasičenost z industrijsko izdelanimi igračami, ki velikokrat ponujajo le ozek izbor iger. Kljub temu, da je izvajanje projekta končano, didaktične igre še vedno uporabljamo, saj so otrokom izredno blizu in zanimive.

Več

Teden brez igrač

Card image cap

Naša prehrana je sestavljena iz različnih skupin živil. S preprostimi kemijskimi poskusi lahko posameznim skupinam živil raziščemo njihove lastnosti. V prispevku so predstavljeni eksperimenti, s pomočjo katerih lahko pri obravnavi ogljikovih hidratov nadgradimo učno uro kemije

Več

Kemija v prehrani

Card image cap

Sladkor najdemo v skoraj vseh predelanih živilih. Preveč sladkorja lahko škodi – ubija. Najnevarnejša med vsemi sladkorji je fruktoza, ki se v jetrih pretvori v maščobe in holesterol. Veliko ga v telo vnesemo nezavedno s sladkimi pijačami. Kadar ga uživamo, nas možgani nagradijo z ugodjem.

Več

Sladkor - tihi ubijalec

Card image cap

V Vrtcu Ledina se držimo načela "Od malih nog za zdrav življenjski slog". Ugotovila pa sem, da vseeno premalo poudarka namenjamo umirjanju in sproščanju, zato sem se odločila, da se v tem šolskem letu osredotočimo na sproščanje v naravi in občutenju le-te.

Več

Poslušajmo s srcem

Card image cap

Gozd imamo v neposredni bližini vrtca, zato veliko časa preživimo v njem. Otroci se igrajo z naravnim materialom, v gozdu izvajamo dejavnosti in dosegamo cilje z vseh področij kurikula. Tako se nam je porodila ideja, da izdelamo družabno igro Pot skozi gozd. Otroci so bili ves čas aktivno udeleženi

Več

Izdelava igre "Pot skozi gozd"

Card image cap

Skrb za okolje in uvajanje ter izvajanje ločevanja odpadkov se začne že pri najmlajših otrocih. Preko različnih zanimivih izvedenih dejavnosti otrokom približamo in jih spodbujamo, da že celo leto ločujejo odpadke, čeprav še vedno kdaj potrebujejo našo pomoč.

Več

Odpadki okrog nas

Card image cap

Ustvarjanje med zimskimi počitnicami

Več

Pisani kamenčki

Card image cap

Čutno pot, ki smo jo integrirali v šolski eko vrt, smo uporabili kot iztočnico za ozaveščanje drugačnosti med ljudmi. Živimo v pestri družbi različnih ljudi, zato se vsakodnevno srečujemo z drugačnostjo, raznolikostjo, kar posledično zahteva od ljudi večjo strpnost.

Več

Doživljanje vrta z vsemi čutili

Card image cap

V prispevku je predstavljeno eksperimentalno določanje kalorične vrednosti hrane s pomočjo kalorimetra, izdelanega v šoli. Dijaki so s pomočjo medmrežja samostojno preizkusili in optimizirali kalorimeter, kot pripomoček za določanje energije sproščene pri sežigu hrane.

Več

Eksperimentalno določanje kalorične vrednosti hrane

Card image cap

V smeteh po vsej Evropi je veliko zavržene hrane. V Evropi v enem letu zavržemo 27 milijonov ton hrane. V Sloveniji povprečno posameznik v enem letu zavrže 73 kilogramov hrane. Na količino teh odpadkov neposredno ni mogoče vplivati, posredno pa z ustrezno kakovostjo in primerno velikostjo/količino.

Več

Kako na IC Piramida Maribor ravnamo z zavrženo hrano

Card image cap

Maketa sončne elektrarne je sestavljena iz nosilca, gibljivega zgloba in plošče sončnih celic. Izdelana je iz bukove vezane plošče in odpadne žogice iz umetne snovi. Mreža plošče je narisana s pirografom in pobarvana z modro barvo za les. Sestavni deli so zlepljeni z lepilom za les.

Več

Sončna elektrarna

Card image cap

Učenci so bili aktivno vključeni v vseh aktivnostih. Predvsem so razmišljali o tem, kaj lahko sami storijo, da bi z majhnimi koraki pripomogli k čim manjšim podnebnim spremembam v prihodnosti v našem okolju (doma, v šoli).

Več

Aktivnosti na temo podnebnih sprememb

Card image cap

Projekt je bil voden po principu aktivnega učenja. Začeli smo s postavljanjem raziskovalnih vprašanj – kaj so podnebne spremembe? Kaj otroke zanima. Ugotovili smo, da ne vedo, kaj je podnebje, kako se spreminja, večina otrok je govorila o vesolju.

Več

Podnebne spremembe v Vodmatu

Card image cap

Poletje je šolskemu vrtu dalo svoj pečat, zato smo se člani kuharsko vrtnarskega krožka v septembru zbrali na šolskem vrtu in ga uredili. Na gredah smo našli nekaj plodov in ogromno semen ognjiča, solate, fižola, peteršilja, pora. Shranili smo jih v papirnate vrečke za naslednjo pomlad.

Več

Konec poletja na šolskem vrtu

Card image cap

Gibanje močno vpliva na psihični, fizični in spoznavni razvoj otrok. V predšolskem obdobju je potreba po gibanju zelo velika in je ena najpomembnejših področij v otrokovem razvoju. Ker je potreba po gibanju prirojena in povsem naravna - saj se možgani razvijajo šele, ko so izpostavljeni zaznavnim in

Več

Z gibanjem spoznavamo svet

Card image cap

Z otroki dnevno določamo vreme na vremenskem koledarju in ga tedensko komentiramo.

Več

Vremenski koledar

Card image cap

Na naši šoli, OŠ Olge Meglič Ptuj, že nekaj let poteka čebelarski krožek, pri katerem učenci obravnavajo mnoge pomembne teme in se seznanjajo z osnovami čebelarjenja. Največ vsebin, ki jih pri krožku obravnavajo, je namenjenih vlogi čebel, pomenu čebel, dragocenim proizvodom in praktičnim vsebinam.

Več

Naše sporočilo: »Med je živilo, ne zdravilo!«

Card image cap

Na šoli se zavedamo, da je gibanje osnovna življenjska potreba vsakega posameznika, še posebej za učence, ki učno delo izvajajo pretežno sede. Za procese učenja in dosego visokih dosežkov oz. rezultatov je potrebno dobro telesno, psihično in duševno zdravje.

Več

"Zdravi - zadovoljni in uspešnejši!"

Card image cap

Gozd imamo v neposredni bližini vrtca, zato veliko časa preživimo v njem. Otroci se igrajo z naravnim materialom, v gozdu izvajamo dejavnosti in dosegamo cilje z vseh področij kurikula. Tako se nam je porodila ideja, da izdelamo družabno igro Pot skozi gozd. Otroci so bili ves čas aktivno udeleženi

Več

Izdelava igre "Pot skozi gozd"

Card image cap

V Vrtcu Ledina se držimo načela "Od malih nog za zdrav življenjski slog". Ugotovila pa sem, da vseeno premalo poudarka namenjamo umirjanju in sproščanju, zato sem se odločila, da se v tem šolskem letu osredotočimo na sproščanje v naravi in občutenju le-te.

Več

Poslušajmo s srcem

Card image cap

Zaradi danih okoliščin so naravoslovni dan učenci izvedli doma. Spoznavali so se z krožnim gospodarstvom.

Več

Izvedba naravoslovnega dne na domu

Card image cap

"Slačenje koruze" ali bolj poznano ličkanje koruze je našim prvošolcem, ki živijo v vaškem okolju manj poznano. Projekt »Vrednote in moralne norme v naših krajih skozi čas« smo želeli predstaviti preko različnih dejavnosti. Učenci so pridobili pristen stik z eno najbolj znano žitarico - koruzo.

Več

"Slačenje koruze"

Card image cap

V Dijaškem domu Ivana Cankarja (DIC) smo se odločili, da nekoliko spremenimo utečen sistem učnih ur. Dijaki so vzeli nekaj izbranega učnega gradiva in odpravili smo se v gozd (Golovec). Tam so se popolnoma posvetili učenju.

Več

Učne ure v gozdu

Card image cap

Mediji nas opozarjajo, da sodimo Slovenci v sam svetovni vrh po številu kupljenih nagrobnih sveč. Količina plastike in drugi odpadki, ki nastanejo, ko sveče dogorijo, pa so za državo velik problem. Otroci lahko naredijo svečo skoraj zastonj in hkrati poskrbijo za čisto in varno okolje.

Več

Namesto sveč, pisani kamenčki

Card image cap

Poletje je šolskemu vrtu dalo svoj pečat, zato smo se člani kuharsko vrtnarskega krožka v septembru zbrali na šolskem vrtu in ga uredili. Na gredah smo našli nekaj plodov in ogromno semen ognjiča, solate, fižola, peteršilja, pora. Shranili smo jih v papirnate vrečke za naslednjo pomlad.

Več

Konec poletja na šolskem vrtu

Card image cap

Vrtec Radovljica je sestavljen iz osmih lokacijskih enot. Enota Radovljica in njena najmlajša skupina Mucki so se skozi celo leto posvečali opazovanju ptic, ki se pojavijo na ograji terase.

Več

Ptički so lačni

Card image cap

V oddelku 5-6 letnih otrok so otroci izdelali gozdne živali iz odpadnih materialov. Izhodišče so nam bile gozdne slikanice, izkušnje otrok iz obiskov v gozdu (tudi z lovcem)idr. Z izdelki smo že 4. leto sodelovali v projektu Ekošole Eko paket in izdelke razstavili tudi v Mestni knjižnici Grosupljje

Več

Izdelovanje gozdnih živali iz odpadnih materialov

Card image cap

Odstotek izvedenih aktivnosti PS po ustanovah

Več
Odstotek izvedenih aktivnosti PS po ustanovah
Card image cap

Povprečna ocena vpliva na PS po tematskih sklopih

Več
Povprečna ocena vpliva na PS po tematskih sklopih
Card image cap

Odstotek aktivnosti po tematskih sklopih

Več
Odstotek aktivnosti po tematskih sklopih
Card image cap

Število izvedenih aktivnosti po projektih po ustanovah

Več
Število izvedenih aktivnosti po projektih po ustanovah
Card image cap

Število aktivnosti po tematskih sklopih

Več
Število aktivnosti po tematskih sklopih