Izdelava igre "Pot skozi gozd"

Avtor prispevka : Darja Čufar ([email protected]), objavljeno 24.04.2019 10:16:50
KATEGORIJA:
Ohranjanje našega sveta
KLJUČNE BESEDE:
Ohranjanje našega sveta, Vrtec, Didaktični pripomoček, Ekobranje, Dobra praksa, Ustvarjalnost
POVZETEK:

Gozd imamo v neposredni bližini vrtca, zato veliko časa preživimo v njem. Otroci se igrajo z naravnim materialom, v gozdu izvajamo dejavnosti in dosegamo cilje z vseh področij kurikula. Tako se nam je porodila ideja, da izdelamo družabno igro Pot skozi gozd. Otroci so bili ves čas aktivno udeleženi

Galerija Priloge Komentarji (0)

povp.ocena:(5)

IZDELAVA DRUŽABNE IGRE

»POT SKOZI GOZD«


UVOD

Smo skupina »Petelinčki« iz Vrtca Železniki. Otroci so stari 4 – 5 let, v skupini je 24 otrok. Z večino od njih smo skupaj že četrto leto in v tem času smo spoznali že veliko vsebin, veliko lepega doživeli, izdelali veliko izdelkov ter se marsikaj že naučili. V letošnjem letu nas celo leto spremlja rdeča nit POKLICI, spoznavamo razne poklice, poklice naših staršev in poklice dejavnosti v naši okolici. K sodelovanju smo povabili starše, da nam predstavijo svoje poklice, delo, ki ga opravljajo, medtem ko smo mi v vrtcu. Oče enega izmed otrok se je prijazno odzval povabilu in smo odšli z njim na planoto Jelovico, kjer smo v jeseni spoznali njegovo delo gozdarja. Tako smo od takrat do sedaj razvijali idejo s čim sodelovati na natečaju na temo gozd.

CILJI:

  • Ø spodbujanje otrok k odkrivanju, spoznavanju in raziskovanju žive in nežive narave,
  • Ø pridobivanje izkušenj, kako lahko tudi sami pripomorejo k varovanju in ohranjanju narave,
  • Ø spoznavanje gozda kot prostora za igro in učenje,
  • Ø razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive narave,
  • Ø otrok se seznanja z varnim in odgovornim vedenjem, se uči živeti in ravnati varno in odgovorno v različnih okoljih – gozdu ter utrjuje že usvojeno vedenje.

UPORABLJENI MATERIALI IN PRIPOMOČKI

Pri izdelavi družabne igre Pot skozi gozd smo uporabili samo odpadni in naravni material. Igralna podloga je nastala iz odpadnega kosa blaga, naloge so dane na odpadnih deščicah, škratke smo izdelali iz naravnega materiala (debelejše veje), kocka je lesena, vse skupaj pa smo pospravili v odpadno leseno škatlo. Sredstva, ki niso odpadna, pa smo jih morali uporabiti; akrilne barve, natisnjene fotografije ter naloge, zaščitni premaz, za izdelavo same igre pa smo uporabili flomastre za risanje na tekstil.

ZUNANJI SODELAVCI

Kot sem omenila že v uvodu, smo že v jeseni odšli v gozd na Jelovico, kjer nam je gozdar prikazal svoje delo.

           

Pri izdelavi nam je pomagala tudi šivilja iz vrtca ter nam obrobila igralno podlogo, sodelavka nam je prinesla nažagane veje za škratke z domače kmetije, hišnik pa nam je izžagal leseno kocko.

IZVEDBA

Gozd imamo v neposredni bližini vrtca, zato veliko časa preživimo v njem. Otroci se igrajo z naravnim materialom, v gozdu izvajamo dejavnosti in dosegamo cilje z vseh področij kurikula. Gibamo se v naravnem okolju, manipuliramo z naravnim materialom, razvijamo matematično mišljenje,….., skratka odkrivamo in raziskujemo naravo na več načinov ter z vsemi čutili.

           

Tako se nam je porodila ideja, da izdelamo družabno igro Pot skozi gozd. Otroci so bili ves čas aktivno udeleženi pri izdelovanju, izdelek je popolnoma njihov, izpod njihovih rok.

Na sprehodih skozi gozd so otroci opazili marsikaj, od zanimivosti do nepravilnega odlaganja smeti, raznih rastlin in malih prebivalcev (mravljice, polži). Zanimivosti, posebnosti smo na pobudo otrok fotografirali, nato smo skupaj izbrali ustrezno število fotografij, ki smo jih uporabili za naloge v igri. Skupaj smo tudi določili naloge. Otroci so dali predloge, nato smo skupaj oblikovali smiselno nalogo.Prav tako so otroci pod najinim mentorstvom izdelali vse ostalo potrebno za igro; pobarvali so deščice, narisali škratke, pike na kocki, nalepili fotografije in naloge ter porisali igralno podlogo.