Teden brez igrač

Avtor prispevka : Barbara Jagodič ([email protected]), objavljeno 04.02.2019 21:39:41
KATEGORIJA:
Ohranjanje našega sveta
KLJUČNE BESEDE:
Ohranjanje našega sveta, Vrtec, Didaktični pripomoček, Dobra praksa
POVZETEK:

Razlog za odločitev za projekt je velika zasičenost z industrijsko izdelanimi igračami, ki velikokrat ponujajo le ozek izbor iger. Kljub temu, da je izvajanje projekta končano, didaktične igre še vedno uporabljamo, saj so otrokom izredno blizu in zanimive.

Galerija Priloge Komentarji (0)

povp.ocena:(0)

Ustanova: OŠ Štore, Vrtec Lipa

V projektu je sodelovala 14 otrok prvega starostnega obdobja (1-2 leti). Že v začetku smo  za izvajanje tematskega sklopa načrtovali dva tedna, kar smo tudi uresničili. Rezultati in cilji, ki smo jih v tem času dosegli so bili nepričakovani. Otroci v tem času niso pogrešali igrač, saj so imeli na voljo veliko umetnih in naravnih materialov, ki so omogočali raznovrstno igro. Prav tako smo jim pripravili kar nekaj didaktičnih iger iz recikliranih materialov, ki so jih dobro sprejeli.

Razlog za odločitev za projekt je velika zasičenost z industrijsko izdelanimi igračami, ki velikokrat ponujajo le ozek izbor iger. Kljub temu, da je izvajanje projekta končano, didaktične igre še vedno uporabljamo, saj so otrokom izredno blizu in zanimive. Za izdelavo didaktičnih pripomočkov smo uporabili odpadne naravne in umetne materiale, ki smo jih zbrali s pomočjo staršev otrok. Glavno oviro nam je predstavljal čas izvajanja projekta, saj smo pričakovali, da bodo otroci kmalu začeli iskati in pogrešati industrijsko narejene igrače.

Projekt smo v oddelku izvedli že drugo leto, vendar ne v tako dolgem časovnem obdobju. V letošnjem letu je bil izredno dobro sprejet, kar pripisujemo zadostni količini pripravljenih didaktičnih pripomočkov, ki jih bomo v naslednjem šolskem letu poskušali izoboljšati in nadgraditi.

Galerija

Priloge

# Ime datoteke

Komentarji