Spoznavanje prsti

Avtor prispevka : Darja Brlek ([email protected]), objavljeno 05.06.2020 06:27:21
KATEGORIJA:
Ohranjanje našega sveta
KLJUČNE BESEDE:
Biotska raznovrstnost, Ohranjanje našega sveta, Osnovna šola, Ekosistem, Raziskovanje
POVZETEK:

S pomočjo terenskega dela so učenci spoznavali lastnosti in raznolikost prsti v svoji domači okolici. V času pouka na daljavo je bil izziv tudi, kako izvajati pouk, ki bo izhajal iz učenca in bo za učenca samoučeč in zanimiv. Učenci 5. razredov so tako s pomočjo poskusov, opazovanja, merjenja spoz

Galerija Priloge Komentarji (0)

povp.ocena:(0)

Najprej so spoznali teoretične prvine prsti. Nato so se odpravili v naravo, na tri različne lokacije in nabrali tri različne vzorce prsti. Doma so vsako vrst prsti svaljkali in s svaljkom puščali sled na belem papirju. Tako so ugotavljali barvo posamezne prsti. Ugotovitve  in dokaze so zapisali in zalepili v zvezek. Nato so posamezno prst stehtali (vsak vzorec je moral biti težek 50 g). Stehtano prst so nato morali položiti v folijo in na okensko polico. Vzorce so ponovno stehtali čez 3 in 6 dni. Rezultate tehtanja so vodili v preglednici in zapisali ugotovitve.

Naslednja njihova naloga pa je bila ugotavljanje prepustnosti in zrnavost prsti. Uporabili so vzorce prsti, ki so jo že imeli doma. Potrebovali so tri plastenke, ki so jih prerezali tako, da so dobili lijak. Nato so v plastenko nasuli prst in nato prelili z 300 ml vode. Učenci so nato merili čas, potreben, da voda steče iz plastenke in količino vode, ki je iztekla. Vse rezultate so nato zapisali tudi v preglednico.

Po končanem poskusu, pa so prst še pregnetili med prsti in prepoznavali velikost delcev v prsti. S to nalogo so spoznavali zrnavost prsti. Tudi te ugotovitve so zapisali v preglednice.

Učenci so svoje delo in ugotovitve fotografirali ter mi slike posredovali. Ob slikah pa so me razveselili tudi razlage o tem kako všeč jim je terensko delo in, da so se veliko naučilo, ko so poskuse izvajali sami.

 

Pripravila: Simona Truntič, OŠ Olge Meglič, Ptuj

Galerija

Priloge

# Ime datoteke

Komentarji