Podnebne spremembe v Vodmatu

Avtor prispevka : Fanči Jagunič ([email protected]), objavljeno 30.01.2019 08:27:34
KATEGORIJA:
Podnebne spremembe
KLJUČNE BESEDE:
Podnebne spremembe, Vrtec, Ozaveščanje
POVZETEK:

Projekt je bil voden po principu aktivnega učenja. Začeli smo s postavljanjem raziskovalnih vprašanj – kaj so podnebne spremembe? Kaj otroke zanima. Ugotovili smo, da ne vedo, kaj je podnebje, kako se spreminja, večina otrok je govorila o vesolju.

Galerija Priloge Komentarji (0)

povp.ocena:(0)

Ustanova: Vrtec Vodmat, Enota Klinični center

Začeli smo s postavljanjem raziskovalnih vprašanj – kaj so podnebne spremembe? Kaj otroke zanima.

Ugotovili smo, da ne vedo, kaj je podnebje, kako se spreminja, večina otrok je govorila o vesolju. Prvo vprašanje je torej bilo: kaj je vesolje in kaj podnebje? Otroci so vprašali starše in eden od staršev je rekel, da v vesolju ni zraka. Iz tega izhodišča smo nadaljevali projekt.

1.       Na plakat na steni smo narisali planet zemljo, plast atmosfere in vesolje. Napisali smo raziskovalna vprašanja otrok. Iz vrtčevske knjižnice si izposodimo vse knjige o vesolju in podnebju.

2.       Prvi teden smo raziskovali vesolje – iščemo informacije v knjigah in odgovore na vprašanja, imamo model planetov, sami se postavimo v prostor kot planeti, lastnosti planetov, otroci rišejo osončje, did. igre o vesolju, gibanje na temo vrtenja.

3.       Drugi teden raziskujemo planet zemljo (zemljevid, globus, knjiga, maketa) in vreme (vremenski pojavi, vremenski koledar, risanje padavin). Videoposnetek o segrevanju ozračja in risanka Ursa in Urs (severni medvedje), izrišemo plakat po ugotovitvah otrok – ZAKAJ se zemlja segreva, KAKO to vpliva na planet. Demonstracija sijanja sonca na zemljo (globus in luč).

4.       Otroci dobijo nalogo, da s starši raziščejo naravne nesreče, ki so posledica segrevanja zemlje. Pri poročilih in v dnevnem časopisju spremljamo nesreče, ki se dogajajo ta trenutek. Otroci si pripovedujejo, kaj so odkrili s starši. Od doma prinesejo veliko knjig in člankov na temo naravnih nesreč. Ogledamo si tudi videoposnetke. Branje pravljice Zemlji je vroče, Otroci zemlje ne pozabljajo ipd. slikanice z ekološkim sporočilom. Namizne igre na temo poplave.

5.       Na dan, ko smo obeleževali tradicionalni slovenski zajtrk smo prebrali knjigo »Čas brez vode« in vodena vizualizacija predzgodbe. Pogovarjali smo se o tem, kako je voda pomembna za pridobivanje hrane. Otroci na igrišču iz naravnega materiala postavijo »land art« kot zahvalo naravi za hrano, vodo, življenje …

6.       Predstavitev projekta pilota Matevža Lenarčiča. Ogled fotografij, ki jih je pilot posnel (narava in izpušni plini tovarn po svetu), knjig, ki jih je izdal. S pomočjo globusa in modela letala obkrožimo svet, kjer je letel in pripovedujemo otrokom kje in zakaj je ozračje najbolj onesnaženo.

7.       Projekt je bil voden v mesecu novembru, zato se odločimo, da izdelamo voščilnice na temo podnebnih sprememb in na voščilnice nalepimo prošnjo, naj ljudje varujejo planet. Po besedah otrok: "Čuvajmo zemljo, spuščajmo manj plinov v zrak, da ustavimo segrevanje."

8.       Tekmovanje dobrih idej – otroci v manjših skupinah narišejo svoje ideje, kako bi lahko obvarovali svet. Ideje si medsebojno predstavijo. Glasujejo za najboljše ideje.

9.       Na Ljubljanskem gradu si ogledamo razstavo fotografij Noetova barka, ki ima tudi ekološko sporočilo.

10.   Otroci izdelajo plakat PODNEBNE SPREMEMBE, kjer vključimo vse, kar smo spoznali. Obesimo ga na hodnik z namenom ozaveščanja vseh ljudi.

11.   V mesecu decembru nas obišče dedek Mraz, sprašuje otroke o podnebnih spremembah in posledicah. Sami mu pripovedujejo, da imajo preveč igrač, da izdelava novih igrač onesnažuje zemljo itn. Dedek Mraz jim pove, da jim s tem namenom ni prinesel novih igrač za igralnico in da skupaj tako varujemo planet.

Projekt je bil voden po principu aktivnega učenja. Dejavnosti so bile pripravljene tako, da so otroci sami raziskovali, sami postavljali raziskovalna vprašanja, sami iskali odgovore. Načrtovali smo sproti in sledili interesu otrok.


Galerija

Priloge

# Ime datoteke

Komentarji