Izraz ogljični odtis (angleško »carbon footprint«) uporabljamo za ponazoritev količine izpustov ogljikovega dioksida (CO2) in drugih toplogrednih plinov (TGP), za katero sta odgovorna posameznik ali podjetje oziroma organizacija. Ogljični odtis torej lahko izračunamo za dejavnost, dogodek in izdelke ter posameznike (kalkulator za izračun ogljičnega odtisa za posameznike tukaj).

Ogljični odtis je merilo vplivanja na podnebne spremembe. Merimo ga v tonah ekvivalenta CO2 (t CO2e).

Zakaj izračunati ogljični odtis?
Podjetja oz. organizacije se za izračun ogljičnega odtisa najpogosteje odločajo zaradi naslednjih razlogov:
z izpusti želijo natančneje in bolje upravljati – načrtovati ukrepe za zmanjšanje izpustov in stroškov; želijo se primerjati s podjetji oz. organizacijami v svojem sektorju oz. panogi; izračun ogljičnega odtisa potrebujejo za poročanje tretjim osebam; želijo se izogniti tveganjem zaradi cene fosilnih goriv in ogljika; izračun ogljičnega odtisa uporabljajo kot sredstvo za komuniciranje na trgu. Izračun ogljičnega odtisa je zgolj začetek. Dejanski namen izračuna je, da podjetje oz. organizacija prepozna področja svoje dejavnosti, ki povzročajo največ izpustov TGP. To omogoča načrtovanje prioritetnih korakov za doseganje največjih učinkov pri povečanju energetske učinkovitosti in zmanjšanju škodljivih vplivov na okolje. Računanje ogljičnega odtisa je smiselno samo, če mu sledi zavezanost in delovanje za zmanjševanje izpustov in izboljšanje učinkovitosti. Izračun ogljičnega odtisa je lahko koristen pripomoček za vzpostavljanje celovitega sistema okoljskega upravljanja organizacije.
Samo prijavljeni!